Kategoriarkiv: Kultur

Jom Hashoa 2015

Just detta året, infaller Jom Hashoa,  Förintelsens minnesdag,  den 16 april. På min födelsedag. Jag skulle inte ha existerat – inte blivit till, hade herr Hitler och hans anhang bestämt. Inte bara anhanget, utan också medlöparna. Är alltid medlöparna samvetslösa, eller är de också offer? I landet Sverige ses  medlöperi som ett slags utslag av antingen taskig potträning eller någon annat synd-om-upplevelse.  Det är för mesta någon heter Herr Sturkturen som dummar sig – eller Fru Procssen som går blint på.

Varje människa, varje vuxen person, äger alltid ett eget personligt ansvar för sina handlingar. 

Och därför denna sång  http://hq.song365.cc/file/1555051/Klezmer%20Conservatory%20Band%20-%20Watch%20Your%20Sltep_%28song365.cc%29.mp3

Annonser

Vardagslivet – Västra Götalandsregionen!

Vardagslivet och valet till Västra Götalandsregionen.  Rösta liberalt 

Göteborgaren har tidigare bara haft två val att hålla reda på. Valet till riksdagen och valet till kommunfullmäktige. Sedan mer än tio är finns det tre val, tre valsedlar. Fortfarande kanske lite ovant för många. Valet till regionfullmäktige riskerar att hamna på undantag. Trots att de politiska besluten berör alla göteborgare. Enkelt uttryckt – ta tex. äldreomsorgen. Ibland behöver den äldre sjukvård, dvs. insatser från den regionala nivån – och kanske hemtjänst – insatser på den kommunala nivån. Samma sak gäller de som har pysiska funktionshinder. Ibland behövs hjälp från psykiatrin, dvs. insatser från regionen och ibland stöd och hjälp i det praktiska vardagslivet, dvs.  insatser från kommunen. För den enskilde är det egentligen helt ointressant vilken politisk nivå, som skall stå för olika insatser. Det viktiga är att man får adekvat hjälp, när man behöver – inte att man skjutsas runt i olika system.

Den som har varit med på ett vårdplaneringssamtal inför utskrivning av en äldre anhörig, skall inte behöva ha universitetsutbildning, för att kunna bli hörd och förstådd av företrädare för  olika ”myndigheter”. Samma sak gäller den som är anhörig till en person med psykiska funktionshinder.

Kollektivtrafiken och infrastrukturen är viktiga vardagsfrågor – liksom kulturen. Här tas många beslut i regionfullmäktige. Rösta liberalt i regionen!

Svenska kommun- och landtingsförbundet har påpekat att ca 60% av alla ärenden i kommunfullmäktige har koppling till olika beslut i EU. Hur många procent av göteborgarens vardag bottnar i beslut i regionfullmäktige – kanske minst 50%?

Valet till Regionfullmäktige – berör många människors vardag. Därför är det viktigt att använda sin röst – också i Göteborg – för att påverka vilka beslut som skall fattas – också av regionen.

Folkpartiet Liberalerna var en av initiativtagarna till Västra Götalandsregionen. Vi har genomfört många viktiga liberala förändringar som Fritt Vårdval. En reform som både har gett invånarna möjlighet att själv välja sin vårdcentral, men också ökat jämställdheten. Det finns flera arbetsgivare att välja emellan för de kvinnor som arbetar inom sjukvården.

Alltså – viktigt att påminna oss alla om detta val!

Världskulturmuséet censurerar?

    Göteborg – inte bara gröna kaniner – utan också ett Världskulturmuséum!

Världskulturmuséet i Göteborg ägs av staten. Det var så kul att det öppnades här i Göteborg, alldeles i närheten av Liseberg och den gröna kaninen. På hemsidan skriver Världskulturmuséet: ”Världskulturmuseet är Göteborgs bäst besökta museum. En mötesplats med utställningar och program om spännande och aktuella frågor om världen vi lever i.” Lysande programförklaring tills vi kommer till begreppen spännande och aktuella frågor. Då blir det trist, helt trist. Nästan som om man önskat att muséet åtminstone inte låg i Göteborg, alldels vid Liseberg. Elisbeth Ohlsson Wallin och den tidigare chefen Margareta Allin för muséet hade kommit överens om att visa utställningen ”Jerusalem”. Nu har den nya chefen gjort en helomvänding och tycker att utställningen är för kontroversiell, kolla på pressmeddelandet.  Vilka har då ingått i referensgruppen? Män, som representerar olika religösa samfund. Jo, religösa! Efter hårt tryck backar nu muséet och säger sig vilja anordna utställningen skriver GT. Inte sämre muséum, än att man kan ändra sig. Kanske efter Fp förslaget om att erbjuda en annan utställningslokal. Det hade väl varit riktigt pinsamt? Men i min aftonbön inkluderar jag: Ge mig ett fritt tänkade och spännande Världskulturmuséum – och ja, jag är gärna med i nästa samtalsgrupp kring nästa utställning. Läs också Göteborgsliberalens blogg  och Helene Odenjungs.