Kategoriarkiv: Västra Götalandsregionen

Politik och psykiatri

Ibland är politik som en teaterpjäs av Brecht. Verfremdungseffekten, är slående. Ibland är politik som absurd teater.

Idag diskuterades bristen på psykiatriker i det direktvalda parlamentet, regionfullmäktige i Västra Götaland. Det finns ett absolut förbud mot hyrläkare, just inom psykiatri . Det anses bra och ansvarsfullt, sade många talare, där uppe i talarstolen. Hyrläkare är ansvarslöst och kostsamt. Jaha. Men alla patienter, i behov av psykiatrisk specialist – och deras anhöriga, tja, finns det ingen anställd psykiatriker, så får de väl gå hem igen? Och allt prat om att förebygga självmord. En död patient kostar inget.

Så många ord, så mycket prat, så mycket fibbla runt med ansvar. Jag skräms och skäms. Och vet inte hur man gör för att få något att hända. Politik, när den är som sämst? Det känns som om många politiker omvandlats till polititruker, apparatchicks. Men bra att frågan diskuterades – bara det också leder till förändringar!

Skilda valdagar?

8,01 % fick Folkpartiet i valet till Regionfullmäktige i Västra Götaland. Det är något mer än valet till Riksdagen och i Göteborg fick Fp 8,37. Både i regionen och i Göteborgs stad, tappar vi mandat, precis som i riksdagen. Ett riksdagsmandat fick Folkpartiet.  Sverigedemokraterna tar för första gången plats i regionfullmäktige, Västra Götaland.

Nu pågår förhandlingar mellan olika block och partier. Nu pågår också valanalyserna. Tydligt är att den socialdemokratiska hegemoni är bruten. Det är bra, men den andra sidan av det myntet är hur framför allt socialdemokraterna kunde ”tappa” så många väljare till Sverigedemokraterna. Valet i Sverige har uppmärksammats av den internationella pressen, på olika sätt. P J Anders Linder i Svd skriver i sin ledarblogg om den svenska reformpolitiken och att det handlar om att skapa en balans mellan det ofentliga och det privata.  Mer företagande i det som kallas ”välfärden”, typ Fritt vårdval i Västra Götalandsregionen.

De flesta kommentarer handlar förstås om valet till riksdagen. Samtidigt finns det två val till. Ett kommunalval och ett ”landstings/regionval”.  Invånarnas vardag är självklart beroende av beslut på samtliga nivåer, för att varadgen skall flyta, hänga ihop.

Kanske måste vi ändå ta en diskussion om skilda valdagar. Tre olika datum för tre olika val. I Tyskland tex pågår det val hela tiden. Det är lite spännande och utmanande. I en valrörelse sker ju en enorm mobilisering av personer, som inte har betalt för att vara ute på gator och torg, på debatter och i valstugorna. Det är en enorm vitalisering av det politiska samtalet, när det är som bäst.

Vardagslivet – Västra Götalandsregionen!

Vardagslivet och valet till Västra Götalandsregionen.  Rösta liberalt 

Göteborgaren har tidigare bara haft två val att hålla reda på. Valet till riksdagen och valet till kommunfullmäktige. Sedan mer än tio är finns det tre val, tre valsedlar. Fortfarande kanske lite ovant för många. Valet till regionfullmäktige riskerar att hamna på undantag. Trots att de politiska besluten berör alla göteborgare. Enkelt uttryckt – ta tex. äldreomsorgen. Ibland behöver den äldre sjukvård, dvs. insatser från den regionala nivån – och kanske hemtjänst – insatser på den kommunala nivån. Samma sak gäller de som har pysiska funktionshinder. Ibland behövs hjälp från psykiatrin, dvs. insatser från regionen och ibland stöd och hjälp i det praktiska vardagslivet, dvs.  insatser från kommunen. För den enskilde är det egentligen helt ointressant vilken politisk nivå, som skall stå för olika insatser. Det viktiga är att man får adekvat hjälp, när man behöver – inte att man skjutsas runt i olika system.

Den som har varit med på ett vårdplaneringssamtal inför utskrivning av en äldre anhörig, skall inte behöva ha universitetsutbildning, för att kunna bli hörd och förstådd av företrädare för  olika ”myndigheter”. Samma sak gäller den som är anhörig till en person med psykiska funktionshinder.

Kollektivtrafiken och infrastrukturen är viktiga vardagsfrågor – liksom kulturen. Här tas många beslut i regionfullmäktige. Rösta liberalt i regionen!

Svenska kommun- och landtingsförbundet har påpekat att ca 60% av alla ärenden i kommunfullmäktige har koppling till olika beslut i EU. Hur många procent av göteborgarens vardag bottnar i beslut i regionfullmäktige – kanske minst 50%?

Valet till Regionfullmäktige – berör många människors vardag. Därför är det viktigt att använda sin röst – också i Göteborg – för att påverka vilka beslut som skall fattas – också av regionen.

Folkpartiet Liberalerna var en av initiativtagarna till Västra Götalandsregionen. Vi har genomfört många viktiga liberala förändringar som Fritt Vårdval. En reform som både har gett invånarna möjlighet att själv välja sin vårdcentral, men också ökat jämställdheten. Det finns flera arbetsgivare att välja emellan för de kvinnor som arbetar inom sjukvården.

Alltså – viktigt att påminna oss alla om detta val!

Många skäl att rösta liberalt!

Det är många unga som skall rösta för första gången. I en stad som Göteborg, har många föräldrar som flytt från krig och diktatur. För denna grupp av ungdomar är det rent av fantastiskt att få rösta. Vi som är födda och uppvuxna i Sverige, har tagit detta för givet. Att få rösta. Det får man inte i många länder. Inte ens uttrycka sin åsikt.

Vanliga frågor i valstugan från unga handlar om utbildning, jobb och allt som hör framtiden till. Men många är också oroade över sina gamla mor- och farföräldrar – och  frågar därför mycket om äldreomsorgen.Valfrihet inom äldrevården är inte oviktigt!  

Människor lever ju inte i ett vakum. Många unga vill också kunna pendla i regionen och frågar mycket om hur vill vi bygga ut kollektivtrafiken. Andra funderar på att starta företag och vill veta hur folkpartiet ser på entreprenörskap. En ung tjej berättade att hon startat en städfirma tillsammans med kompis. Hon hade sökt olika anställningar länge utan att få någon – städfirman är beroende av RUT-avdraget – och hon skulle absolut inte riskera att bli arbetslös igen. Därför hade hon röstat på Alliansen – och Folkpartiet.

Valspurten fortsätter! Rösta liberalt, rösta på Folkpartiet. Och – kryssa för mig i valet till Regionfullmäktige/Landstingsvalet – så får du ett säkert liberalt kort i Västra Götalandsregionen!

8 dagar kvar till valet och 11 september!

Idag är det 8 dagar kvar till valet! Det märks på valtemperturen. Det märks på all mobiliering. Inte minst hos det parti, som rasat mest i opinionssifror. Göran Skyttes krönika i om Alte Kameraden dagens Svenskan, träffar rätt mycket mitt i prick.

Det är också den 11 september. 9 år sedan terrorattacken. Den som vi alla minns. Själv var jag den eftermiddagen på ett nämndmöte i stadsdelsnämnden Gunnared, Göteborg. Under sammanträde kom en tjänsteman in och sa att New York hade utsatts för en stor terrorattack. Sammanträde ajournerades och vi såg på TV och alla var mycket upprörda. Sen fortsatte vi sammanträdet och diskuterade och tog beslut om äldreomsorgen. Vi var inte överens, men ingen tog upp en sten och kastadse i huvudet på sin politiska motståndare. Och jag , jag älskar vardagsdemokratin. Att skilja på sak och person, att kunna ta en hård debatt i sakfrågor. Jag hedrar minnet av de som inte fick, utan mördades för sina åsikters skull – eller för något som de inte ens kunde ha någon åsikt om.

”När krubban är tom bits hästarna” – därför är en hållbar tillväxt viktig för en demokratisk stabilitet. Jag vill verka för att inte krubban blir tom – och då kan man inte ha för många ägg i samma korg. Eller för många bilar. Ett allvarligt bekymmer för Västra Götaland är att vi är alldeles för beroende av ett fåtal exportindustrier. Därför måste vi satsa på att utveckla andra närinsgrenar, som tex turismen. Turismen i Sverige drar in mer pengar än hela bilexporten – och vi kan förbättra denna näringsgren, genom att bla satsa på kollektivtrafiken. Man skall kunna köpa ”biljetter” och hela upplevelser på hotell, vandrarhem, restauranger runt om i hela vår region. Men man skall också kunna sitta i Turkiet och boka detta på nätet. Många kommer från Turkiet för att hälsa på släkt och vänner här i Göteborg. För många är en utflykt till Smögen – eller Skövde, ett exotiskt äventyr!

Valstugan – en turistbyrå!

Det verkar som om de flesta tror att statsministern efter valet heter Frerik Reinfelt.  Många bloggar om det och att Sverigedemokraterna inte kommer in i riksdagen, bla.Seved Monke.

 Det är på regeringsnivå. På den lokala nivån i Göteborg, hoppas många på ett maktskifte. Speciellt många äldre, som själv vill välja vem som skall komma hem och städa. Göteborg är ju en av de städer som avstått från att söka pengar för att utreda LOV – valfrihet inom bla hemtjänst skriver GP idag.

Det är kul att vara IRL i en valstuga. Många frågor och bra diskussioner. I går var det många frågor om kollektivtrafiken och Västtrafik .  För att det skall gå att åka kollektivt måste bussar, spårvagnar och tåg komma i tid – i 99 fall av 100. Biljettssystemet och taxorna skall vara begripliga. Dessutom  skall det finnas trygga och bra pendelparkeringar – och man skall kunna ta med sin cykel på bussen. Det skall också bli enklare att köpa ”biljetter”. Allt detta är helt i linje med vad Folkpartiet i Västra Götalandsregionen vill.

Alldeles intill Fp:s valstuga i centrala Göteborg ligger Turistinformationen. Det är mycket turister i Göteborg. Men Turistbyrån stänger ganska tidigt. I går seneftermiddag  fick som god göteborgare svara på olika språk från turister från flera länder  – Hur kommer man till Operan, kan man åka ut till skärgården  och upp mot Norge med båt, vet du var man hyra bil, vad skall inte missa att se i Göteborg. Lätt och kul  att svara på frågor på engelska tyska, spanska , ja franskan funkade också – men som Göteborgare får man verkligen be om ursäkt att Turistbyrån är stängd.

Vi MÅSTE bli mycket bättre på att utveckla besöksnäringen i hela Västra Götaland. Inte slå oss till ro och klappa oss på magen och tycka att vi är jättebra. Det kanske vi är – men konkurrensen är stenhård- också om turister. Kom ihåg att besöknäringen i Sverige sammanräknat drar in mer pengar än bilindustrin!

Turism och hållbar tillväxt!

Idag skriver Karl Henrik Sax på GT:s ledarsida om att turism ger jobb. Det är helt rätt. Turismen drar in mer pengar till Sverige, 90 miljader. Vi exporterar personbilar och stål för 60 miljarder. Sverige och Västra Götalandsregionen, vi kan ju inte konkurrera med säkra solsemestrar. Däremot mycket annat. Kanske skulle vi, med undantag av whiskeyproduktionen, kunna jämföra oss med Skottland. Vänligt, vackert och många möjligheter att turista på olika sätt. Man kan bo både billigt och dyrt. Framför allt finns det flera B&B, Bed and Breakfast, både inne i städerna och på landsbygden. Dessa ställen ger möjligheter att komma i kontakt med den inhemska befolkningen, både få tips på intressanta sevärdheter – och ibland personliga möten. De personliga mötena ger ett  bestående minne – och ofta en önskan om att komma tillbaka.

Turistnäringen är ofta småskalig och en hel del drivs av kvinnor. Det finns förstås mycket mera att utveckla. Jag vill satsa på en regional turismutveckling. Den som aldrig varit i Sverige – och som kommer på en konferens, kanske vill stanna några extra dagar, i Göteborg, för att sen tex fortsätta upp till Lysekil och Strömstad – eller till Borås?

Evenemang har varje svensk stad med lite självaktning – och i stort sett varje stad har sitt speciella kalas. Numera. Dags att ta ett steg till, m era marknadsföring, mera information – och på flera språk.

Jag lovar, jag vill som regionpolitiker i Västra Götaland satsa både på turismäringen och på mera entreprenörskap inom bland annat turismnäringen!

RIT avdrag – möjligheter för unga entreprenörer!

Rosie_0030   Det är mindre än 8 veckor till valdagen den 19 september. Den 20 september kommer mina vänner utanför Göteborg, att veta om de skall köpa en åk-gräsklippare, eller inte. Vännerna använder nämligen ett företag för att få gräset klippt och huset städat. RUT-avdraget alltså. Om Alliansen får förnyat förtroende att regera Sverige, är inte åk-gräsklipparen till salu. Företagaren som äger den, kan då lugnt behålla den och fortsätta sälja sina tjänster. Eftersom företagaren är en 60+ are, som tidigare varit helt arbetslös, så är hans möjligheter att få en anställning, troligen starkt begränsade. Men företagare är han. Nu. Låt oss behålla Alliansregeringen! 

RUT-avdragen har gett flera människor möjligheter att försörja sig – och att starta företag. Sverige och Västra Götaland behöver fler företag inom servicesektorn, inte färre. Just i Västra Götaland behöver vi satsa på att göra det möjligt för servicesektorn att växa. Almega skriver att   3,3 miljoner svenskar arbetar i det som kan räknas in under bgreppet tjänstesektorn, om man bara skulle se på den privata sektorn, så uppgår antalet till 2 miljoner.  

Förutom att jag vill behålla och utveckla både RUT – och ROT -avdragen, så vill jag också ha ett RIT-avdrag. Ett avdrag för IT-tjänster i hemmet. Här finns med säkert både en stor efterfrågan och en möjlighet, tex för den som idag har en åk-gräsklippare och dessutom IT-kunskaper. Kanske kan vi införa en försöksverksamhet med RIT-avdrag i Västra Götalandsregionen? Nån måste ju börja, kanske lite svårt juridiskt-tekniskt, men kan man ta sig till månen så…

Som socialliberal är jag är öppen för nya idéer och vill vara med och ta ansvar att vi får fler företag, mera entreprenörskap inom tjänstesektorn. RIT-avdragen skulle säkert öppna för många unga entreprenörer!

Människor skapar hållbar tillväxt!

Igår var jag på seminarium i Göteborg om tillväxt, hållbar tillväxt och regionutveckling. På talarlistan var det fem män, som pratade om vad som skapar tillväxt. Flera dem bland annat professor Urs Muller, från  BAK Basel Economics i Schweiz , pratade om den åldrande befolkningsutvecklingen. Vi blir alltför många pensionärer som skall försörjas av allt färre som yrkesarbetar. Vi behöver fylla igen baby-gapet. Fler babyisar behövs – och det är bråttom. Vi behöver få fler som flyttar – också till Sverige. Och som tycker att det är bra att leva, verka och bo här, helst i Västra Götalandsregionen – tycker jag.

Vi måste bli absolut mycket bättre på integration sa Urs Muller. Han påpekade att det inte egntligen rör sig om olika åtgärder – utan mera attityder. Öppenhet är en nyckelfaktor för en framgångsrik integration. Urs Muller är inte vem som helst. Han är professor i ekonomi och forskar på Empirical economic research, independent analysis and informed consultancy services for regions, countries and industries.

Urs Mullers, ekonomen, forskar nu om öppenhet. Öppna attityder, som framgångsfaktor. Det vore spännande att se hur man mäter begrepp som öppenhet. Det sker ett trendbrott i orden; från den kreativa klassen till öppenhet.

I grunden är det ju vi människor, av kött och blod, som skapar framtiden. Varje dag. Hela tiden. I de möten och samtal som uppstår finns det ibland ibland en glimt av det oväntade perspektivet. Det som jag inte hade tänkt på, det som jag inte hade sett, det som uppstår i en dialog. Fast lite roligt är det att fem män pratar om babysar som en tanke, bara?

 

Kunskap, utbildning och skatter!

Det måste löna sig att utbilda sig. Gammalt ordspråk från skattedjungeln, men fortfarande hållbart. Oavsett vad man tycker om globaliseringen, så finns den. I Västra Götaland har vi märkt av den i samband med det som kallas – eller kallades fordonskrisen. Risken är att vi blåst faran över lite väl tidigt? Vi måste fortsätta och utveckla de kunskaper som finns inom fordonsindustrin, men vi kan inte ha för många ägg i samma korg.  Se hela bilden

 Idag skriver  Jan Björklund Partiledare Folkpartiet  och Anna Ekström ordförande SACO i DN att ”…det finns goda skäl att gå vidare för att skapa ett långsiktigt hållbart skattesystem som uppmuntrar till utbildning, entreprenörskap och kunskapsintensiv verksamhet i Sverige.”

 Helt rätt. Vi har fortfarande ett alldeles för högt skattetryck. Värnskatten måste bort, så fort det bara går. Helst igår! Om detta bloggar också Per Altenberg