Kategoriarkiv: Jobb

Skilda valdagar?

8,01 % fick Folkpartiet i valet till Regionfullmäktige i Västra Götaland. Det är något mer än valet till Riksdagen och i Göteborg fick Fp 8,37. Både i regionen och i Göteborgs stad, tappar vi mandat, precis som i riksdagen. Ett riksdagsmandat fick Folkpartiet.  Sverigedemokraterna tar för första gången plats i regionfullmäktige, Västra Götaland.

Nu pågår förhandlingar mellan olika block och partier. Nu pågår också valanalyserna. Tydligt är att den socialdemokratiska hegemoni är bruten. Det är bra, men den andra sidan av det myntet är hur framför allt socialdemokraterna kunde ”tappa” så många väljare till Sverigedemokraterna. Valet i Sverige har uppmärksammats av den internationella pressen, på olika sätt. P J Anders Linder i Svd skriver i sin ledarblogg om den svenska reformpolitiken och att det handlar om att skapa en balans mellan det ofentliga och det privata.  Mer företagande i det som kallas ”välfärden”, typ Fritt vårdval i Västra Götalandsregionen.

De flesta kommentarer handlar förstås om valet till riksdagen. Samtidigt finns det två val till. Ett kommunalval och ett ”landstings/regionval”.  Invånarnas vardag är självklart beroende av beslut på samtliga nivåer, för att varadgen skall flyta, hänga ihop.

Kanske måste vi ändå ta en diskussion om skilda valdagar. Tre olika datum för tre olika val. I Tyskland tex pågår det val hela tiden. Det är lite spännande och utmanande. I en valrörelse sker ju en enorm mobilisering av personer, som inte har betalt för att vara ute på gator och torg, på debatter och i valstugorna. Det är en enorm vitalisering av det politiska samtalet, när det är som bäst.

Vardagslivet – Västra Götalandsregionen!

Vardagslivet och valet till Västra Götalandsregionen.  Rösta liberalt 

Göteborgaren har tidigare bara haft två val att hålla reda på. Valet till riksdagen och valet till kommunfullmäktige. Sedan mer än tio är finns det tre val, tre valsedlar. Fortfarande kanske lite ovant för många. Valet till regionfullmäktige riskerar att hamna på undantag. Trots att de politiska besluten berör alla göteborgare. Enkelt uttryckt – ta tex. äldreomsorgen. Ibland behöver den äldre sjukvård, dvs. insatser från den regionala nivån – och kanske hemtjänst – insatser på den kommunala nivån. Samma sak gäller de som har pysiska funktionshinder. Ibland behövs hjälp från psykiatrin, dvs. insatser från regionen och ibland stöd och hjälp i det praktiska vardagslivet, dvs.  insatser från kommunen. För den enskilde är det egentligen helt ointressant vilken politisk nivå, som skall stå för olika insatser. Det viktiga är att man får adekvat hjälp, när man behöver – inte att man skjutsas runt i olika system.

Den som har varit med på ett vårdplaneringssamtal inför utskrivning av en äldre anhörig, skall inte behöva ha universitetsutbildning, för att kunna bli hörd och förstådd av företrädare för  olika ”myndigheter”. Samma sak gäller den som är anhörig till en person med psykiska funktionshinder.

Kollektivtrafiken och infrastrukturen är viktiga vardagsfrågor – liksom kulturen. Här tas många beslut i regionfullmäktige. Rösta liberalt i regionen!

Svenska kommun- och landtingsförbundet har påpekat att ca 60% av alla ärenden i kommunfullmäktige har koppling till olika beslut i EU. Hur många procent av göteborgarens vardag bottnar i beslut i regionfullmäktige – kanske minst 50%?

Valet till Regionfullmäktige – berör många människors vardag. Därför är det viktigt att använda sin röst – också i Göteborg – för att påverka vilka beslut som skall fattas – också av regionen.

Folkpartiet Liberalerna var en av initiativtagarna till Västra Götalandsregionen. Vi har genomfört många viktiga liberala förändringar som Fritt Vårdval. En reform som både har gett invånarna möjlighet att själv välja sin vårdcentral, men också ökat jämställdheten. Det finns flera arbetsgivare att välja emellan för de kvinnor som arbetar inom sjukvården.

Alltså – viktigt att påminna oss alla om detta val!

Många skäl att rösta liberalt!

Det är många unga som skall rösta för första gången. I en stad som Göteborg, har många föräldrar som flytt från krig och diktatur. För denna grupp av ungdomar är det rent av fantastiskt att få rösta. Vi som är födda och uppvuxna i Sverige, har tagit detta för givet. Att få rösta. Det får man inte i många länder. Inte ens uttrycka sin åsikt.

Vanliga frågor i valstugan från unga handlar om utbildning, jobb och allt som hör framtiden till. Men många är också oroade över sina gamla mor- och farföräldrar – och  frågar därför mycket om äldreomsorgen.Valfrihet inom äldrevården är inte oviktigt!  

Människor lever ju inte i ett vakum. Många unga vill också kunna pendla i regionen och frågar mycket om hur vill vi bygga ut kollektivtrafiken. Andra funderar på att starta företag och vill veta hur folkpartiet ser på entreprenörskap. En ung tjej berättade att hon startat en städfirma tillsammans med kompis. Hon hade sökt olika anställningar länge utan att få någon – städfirman är beroende av RUT-avdraget – och hon skulle absolut inte riskera att bli arbetslös igen. Därför hade hon röstat på Alliansen – och Folkpartiet.

Valspurten fortsätter! Rösta liberalt, rösta på Folkpartiet. Och – kryssa för mig i valet till Regionfullmäktige/Landstingsvalet – så får du ett säkert liberalt kort i Västra Götalandsregionen!

Vind i seglen – men inte i hamn!

7 dagar kvar till valet och stark ledning för alliansen enligt Svd/Sifo  idag. Det rödgröna blocket har 42,0 % och den borgerliga alliansen 51,7%. Det  är framför allt kvinnorna som som den rödgröna alliansen tappat. Inte så konstigt att kvinnorna lämnar  de rödgröna, speciellt i storstäderna. Trots att LO som organisation har gift sig  med socialdemokraterna, så röstar inte ens hälften av medlemmarna på S enligt dagens mätning. Men hur förklarar LO att man lägger så mycket pengar på S:s kampanj. Är det inte dags att LO tar konsekvenserna och inser att mer än hälften av medlemmarna tycker något annat än den S-märkta ledningen?

En stark medvind alltså för den borgerliga alliansen – men det är fortfarande 7 dagar kvar till valet!  Valkmapanjen är inne på slutspurten – och detta är ett spännande val. Utgången vet vi när alla rösterna är räknade – som pappa sa – Man vet inte förrän bläcket har torkat!

8 dagar kvar till valet och 11 september!

Idag är det 8 dagar kvar till valet! Det märks på valtemperturen. Det märks på all mobiliering. Inte minst hos det parti, som rasat mest i opinionssifror. Göran Skyttes krönika i om Alte Kameraden dagens Svenskan, träffar rätt mycket mitt i prick.

Det är också den 11 september. 9 år sedan terrorattacken. Den som vi alla minns. Själv var jag den eftermiddagen på ett nämndmöte i stadsdelsnämnden Gunnared, Göteborg. Under sammanträde kom en tjänsteman in och sa att New York hade utsatts för en stor terrorattack. Sammanträde ajournerades och vi såg på TV och alla var mycket upprörda. Sen fortsatte vi sammanträdet och diskuterade och tog beslut om äldreomsorgen. Vi var inte överens, men ingen tog upp en sten och kastadse i huvudet på sin politiska motståndare. Och jag , jag älskar vardagsdemokratin. Att skilja på sak och person, att kunna ta en hård debatt i sakfrågor. Jag hedrar minnet av de som inte fick, utan mördades för sina åsikters skull – eller för något som de inte ens kunde ha någon åsikt om.

”När krubban är tom bits hästarna” – därför är en hållbar tillväxt viktig för en demokratisk stabilitet. Jag vill verka för att inte krubban blir tom – och då kan man inte ha för många ägg i samma korg. Eller för många bilar. Ett allvarligt bekymmer för Västra Götaland är att vi är alldeles för beroende av ett fåtal exportindustrier. Därför måste vi satsa på att utveckla andra närinsgrenar, som tex turismen. Turismen i Sverige drar in mer pengar än hela bilexporten – och vi kan förbättra denna näringsgren, genom att bla satsa på kollektivtrafiken. Man skall kunna köpa ”biljetter” och hela upplevelser på hotell, vandrarhem, restauranger runt om i hela vår region. Men man skall också kunna sitta i Turkiet och boka detta på nätet. Många kommer från Turkiet för att hälsa på släkt och vänner här i Göteborg. För många är en utflykt till Smögen – eller Skövde, ett exotiskt äventyr!

Barn och föräldrar!

Mark Klamberg skriver om att hans pappa jobbade i Ryssland, istället för att vara arbetslös i Sverige. Jag hade inte möjlighet att se Uppdrag Granskning, mer än inledningen. Man kan också fråga sig varför barnen blir kvar i tex Lettland – medan mammorna åker och jobbar i Sverige? Och viktigare – ett städjobb i Sverige kan vara ett alternativ till traficking – fast det får man väl knappt säga?  Typiskt – att vinkla på mammorna – varför inte på papporna? Eller tycker Uppdrag Granskning att papporna inte är lika viktiga som mammorna? När får vi se ett pappa-reportage? Själv kunde jag tillbringa mina första år mycket tillsammans med min pappa – ovanligt för kvinnor i min ålder!

Feminism och liberalism!

Idag skall jag vara med på en feministisk debatt som 8-marskommittén ordnar. Om man söker denna organisation på nätet, så ser man att det är en klar vänsterorganisation. Men kul att de ordnar en debatt med företrädare för alla politiska partier. Så jag förbereder mig och kollar in vilka frågor, som de vill ha för debatten. Lite besviken blir jag – finns inget om så viktiga kvinno-frågor som tex bilindustrins framtid, kollektivtrafiken, bolagsstyrelser, offentlig upphandling och andra tunga kvinno-frågor som tex turistbranschen, småföretag, fritt vårdval ? How come? Kvinnors inflytande över framtiden måste bli bättre – vi måste också få makt och inflytande i de sk hårda sektorerna! Så tycker jag!

Samhällskunskap och integration

Ulf Bjereld   bloggar om samhällskunskap för nyanlända invandrare. Jag tycker att det egentligen är märkligt att frågan väcker så många känslor. För mig är det inte alls så komplicerat. Låt mig ta två helt olika exempel: .

1. När det stora företaget, låt oss kalla det X, skickar ut sina svenska medarbetare till utlandet, har dessa medarbetare och deras repsektive fått ofta dyra kurser i det andra landets seder och bruk, men också tex om hur skolan fugerar, vilka viktiga lagar som gäller – och ibalnd lite extra språkträning. Det var det ena exemplet.

2. Nu till det andra: För några år sedanbodde M hos oss. Hon kom från en liten ort i USA och läste svenska på universitetet. Hennes nitton kursare kom från en flera olika länder – med mycket olika motiv för att läsa svenska. I alla fall, så inleddes deras svenskkurs med två veckors undervisning i samhällskunskap, men också i svenska seder och bruk. M, som då var 19 och yngst på hela denna kurs, berättade tex att hon lärt sig ”svenskar gillar inte, när man gör skidbackar – på osten”. Och mycket annat.

Flera länder har genomfört obligartoriska kurser i samhällskunskap för nyanlända invandrare. Det finna massor av erfarenheter att lära sig av. Det borde också Sverige göra – vi behöver inte uppfinna hjulet varje gång! Fast det tycks många tro.

Turism och hållbar tillväxt!

Idag skriver Karl Henrik Sax på GT:s ledarsida om att turism ger jobb. Det är helt rätt. Turismen drar in mer pengar till Sverige, 90 miljader. Vi exporterar personbilar och stål för 60 miljarder. Sverige och Västra Götalandsregionen, vi kan ju inte konkurrera med säkra solsemestrar. Däremot mycket annat. Kanske skulle vi, med undantag av whiskeyproduktionen, kunna jämföra oss med Skottland. Vänligt, vackert och många möjligheter att turista på olika sätt. Man kan bo både billigt och dyrt. Framför allt finns det flera B&B, Bed and Breakfast, både inne i städerna och på landsbygden. Dessa ställen ger möjligheter att komma i kontakt med den inhemska befolkningen, både få tips på intressanta sevärdheter – och ibland personliga möten. De personliga mötena ger ett  bestående minne – och ofta en önskan om att komma tillbaka.

Turistnäringen är ofta småskalig och en hel del drivs av kvinnor. Det finns förstås mycket mera att utveckla. Jag vill satsa på en regional turismutveckling. Den som aldrig varit i Sverige – och som kommer på en konferens, kanske vill stanna några extra dagar, i Göteborg, för att sen tex fortsätta upp till Lysekil och Strömstad – eller till Borås?

Evenemang har varje svensk stad med lite självaktning – och i stort sett varje stad har sitt speciella kalas. Numera. Dags att ta ett steg till, m era marknadsföring, mera information – och på flera språk.

Jag lovar, jag vill som regionpolitiker i Västra Götaland satsa både på turismäringen och på mera entreprenörskap inom bland annat turismnäringen!

RIT avdrag – möjligheter för unga entreprenörer!

Rosie_0030   Det är mindre än 8 veckor till valdagen den 19 september. Den 20 september kommer mina vänner utanför Göteborg, att veta om de skall köpa en åk-gräsklippare, eller inte. Vännerna använder nämligen ett företag för att få gräset klippt och huset städat. RUT-avdraget alltså. Om Alliansen får förnyat förtroende att regera Sverige, är inte åk-gräsklipparen till salu. Företagaren som äger den, kan då lugnt behålla den och fortsätta sälja sina tjänster. Eftersom företagaren är en 60+ are, som tidigare varit helt arbetslös, så är hans möjligheter att få en anställning, troligen starkt begränsade. Men företagare är han. Nu. Låt oss behålla Alliansregeringen! 

RUT-avdragen har gett flera människor möjligheter att försörja sig – och att starta företag. Sverige och Västra Götaland behöver fler företag inom servicesektorn, inte färre. Just i Västra Götaland behöver vi satsa på att göra det möjligt för servicesektorn att växa. Almega skriver att   3,3 miljoner svenskar arbetar i det som kan räknas in under bgreppet tjänstesektorn, om man bara skulle se på den privata sektorn, så uppgår antalet till 2 miljoner.  

Förutom att jag vill behålla och utveckla både RUT – och ROT -avdragen, så vill jag också ha ett RIT-avdrag. Ett avdrag för IT-tjänster i hemmet. Här finns med säkert både en stor efterfrågan och en möjlighet, tex för den som idag har en åk-gräsklippare och dessutom IT-kunskaper. Kanske kan vi införa en försöksverksamhet med RIT-avdrag i Västra Götalandsregionen? Nån måste ju börja, kanske lite svårt juridiskt-tekniskt, men kan man ta sig till månen så…

Som socialliberal är jag är öppen för nya idéer och vill vara med och ta ansvar att vi får fler företag, mera entreprenörskap inom tjänstesektorn. RIT-avdragen skulle säkert öppna för många unga entreprenörer!